Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των υπευθύνων α) Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) και β) Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών