Ανακοινοποίηση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση-συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών στο 4ο Γ/σιο Σερρών και στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, εντός των οποίων έχει οριστεί να λειτουργήσει το σχολικό έτος 2019-2020 “Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)

Α’ Κύκλος Του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2019 – Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών στην ιστοσελίδα του: http://www.apografi.gov.gr/, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για μετάταξή τους σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή τους για προσωρινή κάλυψη αναγκών παρατείνεται έως τις 24 Δεκεμβρίου 2019 και […]