Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί να αποστέλλουν την αίτηση παραίτησης ηλεκτρονικά (λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού convid-19) στο e-mail της ΔΔΕ Σερρών (mail@dide.ser.sch.gr) και υπόψη της κ. Καλένδραλη από 1/4/2020 έως 10/4/2020 σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Διορισμοί ΕΕΠ – ΕΒΠ

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την παρ. […]

Πρόσκληση μετάταξης σε θέση Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνέχεια της αριθμ. 39/12-02-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του […]