Προθεσμία ενστάσεων για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε πως οι ενστάσεις για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021), ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ανακοινοποίηση – Οριστικές τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι προηγούμενες τοποθετήσεις και διαθέσεις (Πράξεις ΠΥΣΔΕ 13/26-08-2021 και 15/02-09-2021) των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στην με Αριθμ. Πρωτ.: Φ11.2 /7008/24-09-2021 Απόφαση  της Δ.Δ.Ε. Σερρών (Αριθ. Πρ. ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021) ανακαλούνται.   Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία […]

Ανακοινοποίηση – Προσωρινές Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (Πράξη 13/25-08-2021)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους για να υπογράψουν την πράξη ανάληψης υπηρεσίας τους.

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/τ.Γ΄/28-7-2021).