Οδηγίες εύρεσης εντύπων Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας, από Δευτέρα 05.06.2017 θα βρουν τα έντυπα απόλυσης τους στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών.

Διοργάνωση Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τις εξαρτήσεις των παιδιών από το Διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων) & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΣΥ.Π. & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ), διοργανώνουν 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.