Συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών σε λειτουργικό κενό σε ΣΜΕΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπ/κοί ΠΕ19-20 που δεν συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο και επιθυμούν να διδάξουν σε λειτουργικό κενό στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Σερρών για 6 ώρες, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Δ/νση Δ.Ε. Σερρών έως την […]

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2016-2017, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων: […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020