Ενημέρωση για τους μετατεθειμένους

            Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει με μετάθεση, ότι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και για το λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί  προσωρινά για να αναλάβουν υπηρεσία στις 30-06-2023  (Φ11.2/4916/21-06-2023 απόφαση Δ.Δ.Ε. Σερρών). […]