Υποστηρικτικό Υλικό για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Ο παρακάτω σύνδεσμος περιέχει υποστηρικτικό υλικό από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής στα μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών και φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση μαθητών σε μαθησιακές δυσκολίες.