Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Σχολικοί και οι Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων με τον τίτλο: «Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου»: Μαθητικοί Αγώνες […]

Υποστηρικτικό Υλικό για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Ο παρακάτω σύνδεσμος περιέχει υποστηρικτικό υλικό από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής στα μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών και φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση μαθητών σε μαθησιακές δυσκολίες.