Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερρών Σχολικού Έτους 2021-22

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στην ενισχυτική διδασκαλία (τα ονόματα των επιλεγέντων επισημαίνονται με bold στους επισυναπτόμενους πίνακες) , παρακαλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Σερρών (Γραφείο 10) την Τρίτη 07/12/2021. Ώρες προσέλευσης ανά κλάδο: ΠΕ02 […]