Διαδικασία Πρόσληψης Αναπληρωτών

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στις 26/08/2020 στη ΔΔΕ Σερρών να υποβάλουν ηλεκτρονικά από σήμερα 27/08/2020 μέχρι αύριο Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 09:00 τα παρακάτω έντυπα : Αίτηση Τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Σερρών Για τη […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021