Αποτελέσματα Εκλογών Αιρετών ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΔΕ 2020

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν : Για την εκλογή αιρετών μελών : ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΔΕ ενώπιον του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Για την εκλογή αιρετών μελών:  ΚΥΣΔΕ ενώπιον του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ έως και την Πέμπτη […]

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Αρ. πρ. Φ.350/66/151441/Ε3/6-11-2020/ΥΠΑΙΘ Αρ. πρ. 20530/6-11-2020/ΠΕΡΙΦ ΔΝΣΗ ΕΚ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δυνάμει παραπάνω σχετικών  αναρτάται στην ιστοσελίδα μας η παρακάτω  ανακοίνωση:  «Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί […]

Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021