Δελτίο Τύπου για προκήρυξη πρόσληψης πέντε (5) ΔΕ Οδηγών και πέντε (5) ΔΕ Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οδηγίες διαδικασίας πρόσληψης και υποβολής δικαιολογητικών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (ΦΕΚ 3344 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού […]