Οδηγίες για την μεταφόρτωση αρχείων θα βρείτε εδώ.

Για να εισέλθετε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε:

  • Τον Α.Φ.Μ. οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί
  • Τον Α.Μ.Κ.Α. οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί