Ορθή επανάληψη ως προς την παράγραφο 11 και το Υπόδειγμα «4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 258 KB
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 MB