«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» (Σχολικό έτος 2017-2018) του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020(Κωδικός ΟΠΣ: 5002810)

Λήψη αρχείου (entaksi_prosfigopaidon_2017-2018.pdf, PDF)