Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων μετάθεσης για μετάθεση α) σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία σχολικού έτους 2017-2018

Μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων και εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία σχολ. έτους 2017-18.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 355 KB
xls ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΣΜΕΑΕ 14 KB
xls ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΥΣΙΚΑ 14 KB
xls ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 11 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις, Σημαντικά Νέα.