Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων Μαθητείας και Πινάκων με Δεσμευμένες Θέσεις Μαθητείας

Υποβολή ενστάσεων για τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης έως 29/11/2017

Posted in Μαθητεία ΕΠΑ.Λ., Σημαντικά Νέα.