Επιμορφωτική Ημερίδα του Σ.Σ.Ν. με θέμα «Τα προβλήματα υγείας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, καθοριστικός παράγοντας δημιουργίας ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων»

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Επιμορφώσεις, Σημαντικά Νέα, Συμβ. Σταθμός Νέων.