Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων Μαθητείας

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων υποψηφίων μαθητείας παρήλθε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση.

Ως εκ τούτου, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης είναι ίδιοι με τους προσωρινούς (δείτε εδώ τους πίνακες).

Posted in Ανακοινώσεις, Μαθητεία ΕΠΑ.Λ., Σημαντικά Νέα.