Πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία», Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2017

Σχετικά Έγγραφα

File Description File size
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 339 KB
pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΘΗΝΑ 413 KB
doc ΑΙΤΗΣΗ 43 KB
Posted in Λοιπές.