Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα για τη Γλώσσα των Κειμένων της Λατρείας – Α.Π.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά το  χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα υλοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Εκπαίδευσης δύο Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που αφορούν τη γλωσσική προσέγγιση και την κατανόηση των κειμένων της λατρείας.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων στηρίζεται
• στην μακρόχρονη επιστημονική εμπειρία των διδασκόντων μελών Δ.Ε.Π.
• στην εξοικείωσή τους με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
• στην αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-Learning
• στην άρτια υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου.

Στα προγράμματα διδάσκουν καθηγητές των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών από το Α.Π.Θ. και το Ε.Κ.Π.Α.. Κάθε πρόγραμμα λαμβάνει 5 πιστωτικές ακαδημαϊκές μονάδες ECTS. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Βεβαίωση Συμμετοχής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Δομή Δια Βίου Μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών προγραμμάτων www.hymnologica.com και να επικοινωνείτε με τη γραμματεία των προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr.

Η επιστημονικά υπεύθυνη των προγραμμάτων

Καθηγήτρια Άννα Κόλτσιου-Νικήτα

***

Ι. “Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας”
————————————————————————–
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρει βασικές γνώσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου και μεταφραστικές  ασκήσεις σε κείμενα αποκλειστικά λειτουργικά. Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της γλωσσικής «ταυτότητας» των λειτουργικών κειμένων και η αναγνώριση της δομής του λειτουργικού λόγου. Παράλληλα προβάλλεται ο βοηθητικός ρόλος της μετάφρασης και επισημαίνονται η μοναδικότητα των πρωτότυπων λειτουργικών κειμένων και η αξία του πλούτου της εκκλησιαστικής γλώσσας και γραμματείας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 6 Οκτωβρίου
2017 στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr/koltsiou_gelk_e-learning_f
***

ΙΙ. “Τα υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση”
————————————————————————
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στη γλωσσική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος, τα οποία διακρίνονται για τον εκφραστικό πλούτο και για το βάθος των θεολογικών νοημάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας των επιμορφουμένων και να επισημάνει την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και του πατερικού λόγου. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, λειτουργικά και ποιμαντικά θέματα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 6 Οκτωβρίου
2017 στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr/koltsiou_ykme_e-learning_d

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 689 KB
jpg ΑΦΙΣΑ 2017 536 KB