Πρόσκληση συμμετοχής σε Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Ανωγείων