Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Personal Training

[embeddoc url=”http://srv-dide.ser.sch.gr/didenew/wp-content/uploads/2016/10/programma_-personal_training.pdf” download=”all” viewer=”google”]