Διάθεση εκπαιδευτικών στη Πρωτοβάθμια και ενημέρωση για λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας

                Όσοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ19-20 δεν έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο και δεν είχαν δηλώσει στην αρχική τους δήλωση την επιθυμία να διατεθούν στην Πρωτοβάθμια, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση μέχρι αύριο, Πέμπτη 14/9/2017 (ώρα 10:00 π.μ.) είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Σερρών είτε με FAX (2321047531) ή ηλεκτρονικά με e-mail (mail@dide.ser.sch.gr), ώστε να διατεθούν εξολοκλήρου ή μερικώς στη Πρωτοβάθμια. Όσοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων έχουν ήδη δηλώσει ότι επιθυμούν να διατεθούν στην Πρωτοβάθμια, δεν χρειάζεται να το δηλώσουν εκ νέου.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf 2017-09-13 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΜΙΑ 362 KB
xls ΚΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 07 11 KB
xls ΚΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 19-20 14 KB