Διάθεση εκπαιδευτικών στη Πρωτοβάθμια και ενημέρωση για λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας

                Όσοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ19-20 δεν έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο και δεν είχαν δηλώσει στην αρχική τους δήλωση την επιθυμία να διατεθούν στην Πρωτοβάθμια, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση μέχρι αύριο, Πέμπτη 14/9/2017 (ώρα 10:00 π.μ.) είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Σερρών είτε με FAX (2321047531) ή ηλεκτρονικά με e-mail (mail@dide.ser.sch.gr), ώστε να διατεθούν εξολοκλήρου ή μερικώς στη Πρωτοβάθμια. Όσοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων έχουν ήδη δηλώσει ότι επιθυμούν να διατεθούν στην Πρωτοβάθμια, δεν χρειάζεται να το δηλώσουν εκ νέου.

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.