Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ολικές διαθέσεις, διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου, προσωρινές τοποθετήσεις και τοποθετήσεις από άλλα ΠΥΣΔΕ.