Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)

            Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β ́ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2994 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-08-2017 η με αρ. πρωτ. Φ24α/141494/Δ4/28-08-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 96004/Δ4/2015 (Β ́ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ 2994_31 08 2017 144 KB
pdf ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΦΕΚ 416 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί.