Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 588 KB
xls ΑΙΤΗΣΗ 36 KB
doc ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 46 KB
Posted in Λοιπές.