Ανακοινοποίηση – Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα λειτουργικών κενών -πλεονασμάτων

Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μονίμων εκπαιδευτικών, προς τούτο η Δ.Δ.Ε. Σερρών καλεί τους παρακάτω εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση :

  1. Εκπαιδευτικοί που παραμένουν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ και όσοι ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα που έχουν ΟΡΓΑΝΙΚΗ (υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά).
  2. Εκπαιδευτικοί που είναι στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Σερρών (υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά).
  3. Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ Σερρών (υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά).
  4. Εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Σερρών (έντυπα).
  5. Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης εντός του ΠΥΣΔΕ Σερρών (υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά).

               Η παραπάνω κατάταξη (1, 2, 3, 4, 5), υποδηλώνει και τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα γίνουν οι επόμενες διαδικασίες τοποθέτησης.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 01-09-2017 μέχρι και την  Δευτέρα 04-09-2017 (ώρα 12.00 μ.μ.).