Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αρκαδίας

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 491 KB
doc ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 34 KB
doc ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 93 KB
Posted in Λοιπές.