11-08-2017 Ανακοινοποίηση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Ανακοινοποίηση ως προς “την κάλυψη κενούμενης θέσης

 

Σχετικά Έγγραφα

File Description File size
pdf Προκήρυξη 435 KB
doc Αίτηση 18 KB
doc Υπεύθυνη Δήλωση 27 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Αποσπάσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα.