Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες

Λήψη αρχείου (odigies_gia_ypops_dntes.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί.