Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Παιδαγωγικό Τμήμα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)

“Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών σπουδαστών

Σχετικά Έγγραφα

File Description File size
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ_2017-2018 461 KB
doc ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ_2017-18 74 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Λοιπές.