10-7-2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό – Ενημέρωση υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Posted in Ανακοινώσεις, Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα.