Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Πρόσκληση 329 KB
doc Αίτηση 52 KB