Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΔΕ Νιγρίτας