Ανακοίνωση τελικού πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2016-2017

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Διαβιβαστικό 90 KB
xls ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 2016-2017 80 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις, Σημαντικά Νέα.