Σχετικά με την προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει (ΑΔΑ:Ψ3ΚΨ465ΧΘΨ-16Ξ)

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf 2017 04 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
773 KB
pdf gnostopoihsh_prokirixis_orizontiwn_thesewn_efthinis_twn_ypourgiwn 412 KB
pdf prokirixi_orizontiwn_thesewn ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Γ.Δ. ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
2 MB
pdf gnostopoihsh_prokirixis_orizontiwn_thesewn_efthinis_twn_yp ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΠΕΘ
412 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές.