Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2016-2017

Καταληκτική προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Πέμπτη 4   Μαΐου 2017 (μέχρι τις 14.00 η ώρα).

Λήψη αρχείου (diavivastiko.doc, DOC)

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
xls ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 2016-2017 74 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.