Οδηγίες ρύθμισης πρόσβασης στο Internet

Μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σας προτείνει τις ρυθμίσεις που θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.Ανάλογα με το Λειτουργικό Σύστημα που έχετε (Windows Xp ή Windows 7/10), επιλέξτε και το αντίστοιχο αρχείο.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Windows 7/10 80 KB
pdf Windows XP 68 KB
Posted in Δομές-Φορείς, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σημαντικά Νέα.