Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μιλώντας για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τα δικαιώματα του Πολίτη σε Πολυ-πολιτισμικά Σχολεία»

Σχετικά Έγγραφα

File Description File size
pdf prokiriksi_ekpa Προκήρυξη
468 KB
doc Αίτηση PEVCMC 61 KB
Posted in Λοιπές.