Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Λήψη αρχείου (-ΑΙΤΗΣΗ.doc, DOC)