Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2016-2017

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 έως Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.