Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Λήψη αρχείου (6ΗΙΡΟΞΤΒ-ΕΑΩ.pdf, PDF)