Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Γραφείου Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Λήψη αρχείου (7ΟΞΤΒ-10Ι.pdf, PDF)