Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023

Θα ακολουθήσει νέο χρονοδιάγραμμα ενεργειών με οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για την υποβολή των δηλώσεων προτίμησης τους, καθώς βρισκόμαστε σε αναμονή αναστολής των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω της προκήρυξης των νέων εκλογών.