Ανακοινοποίηση – Οριστικές τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών (Πρ.22/26-09-2022)

Ανακοινοποίηση ως προς τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ04, ΠΕ08.

 

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι προηγούμενες τοποθετήσεις και διαθέσεις (Πράξεις ΠΥΣΔΕ 19/22-08-2022 και 20/05-09-2022) των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στις με Αριθμ. Πρωτ.: Φ11.2 /5599/22-08-2022, Φ11.2/5589/22-08-2022, 6064/05-09-2022 και Φ11.2/6067/05-09-2022 Απόφασεις της Δ.Δ.Ε. Σερρών ανακαλούνται.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΕ 01_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 117 KB
pdf ΠΕ 02 119 KB
pdf ΠΕ 03 117 KB
pdf ΠΕ 04_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 120 KB
pdf ΠΕ 05 111 KB
pdf ΠΕ 06 116 KB
pdf ΠΕ 07 116 KB
pdf ΠΕ 08_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 113 KB
pdf ΠΕ79 113 KB