Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Λήψη αρχείου (1.ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΛ-ΠΕ78-ΣΤΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΝΥ-ΠΔΕ-ΑΤΤΙΚΗΣ.-15.pdf, PDF)