Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία από 30-06-2022 στα σχολεία οριστικής τοποθέτησης.