Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων – Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής

Ανακοινοποίηση ως προς τα κενά κλ. ΠΕ 04 του ΓΕ.Λ. Ν. Σκοπού και του ΓΕ.Λ. Ν. Ζίχνης