Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση, μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ_Ω2ΚΩ46ΜΤΛΗ-Φ70 192 KB
pdf ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_9ΨΧΣ46ΜΤΛΗ-ΞΔΦ 194 KB