Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022

Λήψη αρχείου (20220208-13990_Ε1-Ειδική-Προκήρυξη-Ψ5ΡΤ46ΜΤΛΗ-Ζ06.pdf, PDF)